1/6/09

A frase do mes


Eliana Yunes
"Por iso, ler non é responder a cuestionarios sobre o autor ou o estilo de época ou de figuras de linguaxe, ler é comprender e dar sentido á nosa propia historia e vida. A práctica da lectura debe ser liberadora e non aumentar o fardo das nosas limitacións. A lectura, desde a receita da torta da avoa ao impreso dun medicamento, da publicidade ao conto, debe ser unha celebración da nosa participación no discurso, na linguaxe viva que dá sentido ao mundo".

Eliana Yunes. Políticas públicas de lectura: modos de hacerlas. Pensar el libro, nº 3, marzo 2005.

No hay comentarios: