19/09/10

José Antonio Labordeta: Ata sempre

Hoxe foisenos José Antonio Labordeta: docente de historia, protagonista da historia, da súa e da nosa. Ata sempre.

01/09/10

A frase do mes. Guadalupe Jover


trataremos de apuntar algunhas das razóns polas que, á noso xeito de ver, é aínda hoxe necesario ensinar e aprender literatura nas aulas de secundaria. En primeiro lugar, pola súa decisiva contribución á conformación dun novo tipo de cidadanía; en segundo lugar, porque a literatura chega onde non chegan outras disciplinas académicas e permítenos penetrar no máis fondo da condición humana; e en terceiro lugar, porque nestes tempos en que a palabra e a imaxinación fóronnos arrebatadas polas novas formas de construción da mirada e do discurso dos medios de comunicación de masas, é a literatura a que talvez nos pode axudar aínda a recobralas.

Guadalupe Jover. Un mundo por leer. Educación, adolescentes y literatura. Barcelona, Octaedro, 2007. Páx. 39