14/11/13

A Frase do mes: Joan FusterLer non é fuxir. Aínda que haxa moitos que unicamente procuren na lectura o sucedánao honorable dun estupefaciente, ler é todo o contrario de embeberse aou de amodorrarse. Lese para comprenderse a un mesmo, para comprender aos outros, para comprender o noso tempo.