23/09/15

A frase do mes: Erasmo"A verdadeira aptitude para falar con corrección alcánzase moi ben, tanto no trato e convivencia con quen falan con esmero, como mediante a lectura asidua dos autores elocuentes".